Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů včetně souborů cookies

Všeobecné ustanovení

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování údajů na webových stránkách https://eshop.ledvance.cz (dále také jako „webové stránky“).

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR”) je společnost LEDVANCE s.r.o., IČO: 04617754, se sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10 (dále jako „správce“).

 4. Kontaktní údaje správce:

LEDVANCE s.r.o., IČ: 04617754

U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10

Email: eshop@ledvance.cz, Telefon: +420 272 118 855

(dále také jako „správce“)

 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie osobních údajů

1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

2. Správce zpracovává Vámi poskytnuté identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci či nákupu; zejména e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, platební, přihlašovací a identifikační údaje, informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy.

 3. Při použití webových stránek správce shromažďuje další informace včetně informací získaných prostřednictvím cookies o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách, které mohou obsahovat osobní údaje, zejména (nikoliv však pouze) IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému včetně jeho nastavení, jakož i další statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. V případě chytrých mobilních telefonů, tabletů a dalších mobilních koncových zařízení správce shromažďuje rovněž další informace, které mohou obsahovat osobní údaje, zejména, zejména výrobce/model.

4. Soubor cookie je krátký textový soubor, který se při návštěvě našich webových stránek uloží na pevný disk vašeho počítače nebo na jiné zařízení. Umožňuje například zapamatovat si informace o vaší návštěvě, preferovaný jazyk a další nastavení. Webové stránky používají následující soubory cookie:

- Technické soubory cookies: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, zpracování těchto informací probíhá na základě oprávněného zájmu správce s tím, že k jejich uložení není třeba Vašeho souhlasu,

- Analytické soubory cookie, které se používají k anonymnímu shromažďování údajů o chování zákazníků na webových stránkách. Tyto soubory cookies neobsahují osobní údaje. Analytické soubory cookie jsou shromažďovány pouze na základě udělení Vašeho souhlasu,

- Marketingové soubory cookie umožňují, aby si webové stránky pamatovaly například navštívené kategorie produktů, což Vám umožní zobrazení relevantnějších a personalizovanějších reklamních nabídek. Marketingové soubory cookie jsou shromažďovány pouze na základě udělení Vašeho souhlasu.

- Pokud souhlas k využití a ukládání cookies pro tyto účely poskytnete na webových stránkách správce, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly používání cookies.

 

Důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na optimalizaci jeho webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v případě cookies a/nebo v nich obsažených informací jedná o osobní údaje

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš dobrovolný souhlas s používáním cookies, který můžete kdykoliv odvolat nebo změnit. Pokud se u cookies, případně v nich obsažených informacích jedná o osobní údaje, je právní základ pro zpracování údajů článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Náš zájem na optimalizaci naší stránky je oprávněn dle uvedených předpisů.

- Váš dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutý pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který můžete kdykoliv odvolat nebo změnit.

2. V případech, kdy správce zpracovává Vaše údaje na základě smlouvy nebo ze zákona, jsou pole pro jejich zadání označena jako povinná (například při zadávání objednávky), pokud takové informace jsou nezbytné ke splnění smlouvy, nebo proto, že to požaduje zákon. Pokud by povinné informace zadány nebyly, správce nebude schopen poskytnout své služby.

3. Právním základem zpracování osobních údajů získaných použitím webových stránek správce z Vašeho prohlížeče je souhlas udělený subjektem údajů oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti webových stránek správce. Právním základem pro zpracování Vaší IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž oprávněný zájem správce vyplývá z následujících účelů zpracování:

-zajištění bezproblémového připojení,

-zajištění pohodlného užívání našich webových stránek/aplikace,

-vyhodnocování bezpečnosti a stability systému.

 4. Účelem zpracování osobních údajů je:

-výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (zejména za účelem vyřízení Vaší objednávky). Ze strany správce jsou při objednávce vyžadovány osobní (například jméno, adresa, e-mailová adresa apod.) údaje nezbytné pro řádné a úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy s tím, že bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

-zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

-zajištění funkčnosti webových stránek (technické a funkční cookies),

-měření webových stránek, cílení reklamy nebo přizpůsobení obsahu webových stránek správce tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte (analytické, marketingové, preferenční cookies).

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Není-li doba pro uchování osobních údajů stanovena právním předpisem ani dohodou s Vámi, pak správce osobní údaje ukládá po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

2. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu správce uchovává po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním, nejdéle však po dobu 7 let od udělení souhlasu.

3. Správce vymaže Vaše osobní údaje po uplynutí doby uchovávání osobních údajů.

 

Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou:

-doručovatelé zásilek (osoby podílející se na dodání zboží), jimž je správce oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží Vaše jméno, příjmení, titul, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.

-subjekty poskytující služby výdejního místa, jimž je správce oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží Vaše jméno, příjmení, titul, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.

-subjekty zajišťující uskutečnění plateb, jimž je správce oprávněn poskytnout za účelem provedení platby kupní ceny Vaše jméno, příjmení, titul, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.

-subjekty zajišťující vyřízení Vámi uplatněné- vratky a reklamace (včetně poskytování podpory zákazníkům), jimž je správce oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje, údaje o učiněných objednávkách, uskutečněných nákupech a uplatněných reklamacích.

-poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb, jímž je správce oprávněn poskytnout osobní údaje za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků v soudním, mimosoudním či správním řízení.

-subjekty zajišťujícím provoz e-shopu včetně služeb souvisejících s jeho fungováním, jimž je správce oprávněn poskytnout za tímto účelem Vaše jméno, příjmení, titul, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, historii účtu, historii objednávek atd.

-subjekty zajišťujícím pro správce marketingové služby, kterým je správce oprávněn poskytnout Vaše jméno, adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení.

2. Správce předává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb (pouze zašifrovaná data). Tyto servery se nacházejí v USA. Přenos údajů probíhá na základě tzv. Standardních smluvních doložek (standardních smluvních doložkách) EU komise.

3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kteří zpracovávají údaje získané prostřednictvím webových stránkách, jsou:

-Shopify Inc.

-GoPay

-Retino.cz s.r.o.

-RichPanel

-Zásilkovna.cz

-Luigi's Box, s.r.o.

-Hellmann Worldwide Logistics

-VIVmail.cz s.r.o.

-Google LLC

-Facebook Inc.

-Seznam.cz a.s.

- BIANO s.r.o.

 

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

-právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, které spočívá ve Vašem právu žádat vůči správci potvrzení, zda nakládá s Vašimi osobními údaji, zda tyto osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům,

-právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

-právo na výmaz osobních údajů za podmínek stanovených čl. 17 GDPR,

-právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce dle čl. 21 GDPR. V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte právo právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu,

-právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, spočívající ve Vašem právu získat osobní údaje, které Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, jakož i v právu předat tyto údaje jinému správci,

-právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: eshop@ledvance.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce můžete odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal nezbytná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití hesel, šifrování, antivirového programu, mechanického i elektronického zabezpečení.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 10. 2022

LEDVANCE s.r.o.