LED panely

LED panely jsou v√≠ce√ļńćelov√© typy sv√≠tidel, kter√© se v√°m budou hodit do jak√©koliv m√≠stnosti. Podhledov√© LED panely jsou pŇôedevŇ°√≠m obl√≠ben√© d√≠ky vysok√© sv√≠tivosti a nadmńõrnńõ vysok√© Ňĺivotnosti. Hod√≠ se ale i do Ň°atny, pod kuchyŇąskou inku nebo tŇôeba do chodby. Jak vybrat LED panely a kam je um√≠stit? LED panel...

LED panely jsou v√≠ce√ļńćelov√© typy sv√≠tidel, kter√© se v√°m budou hodit do jak√©koliv m√≠stnosti. Podhledov√© LED panely jsou pŇôedevŇ°√≠m obl√≠ben√© d√≠ky vysok√© sv√≠tivosti a nadmńõrnńõ vysok√© Ňĺivotnosti. Hod√≠ se ale i do Ň°atny, pod kuchyŇąskou inku nebo tŇôeba do chodby.

Jak vybrat LED panely a kam je umístit?

LED panel je druh ploch√©ho osvńõtlen√≠ nejńćastńõji ńćtvercov√©ho nebo obd√©ln√≠kov√©ho tvaru (mŇĮŇĺe b√Ĺt i kulat√Ĺ). Instaluje se zpravidla na strop, stńõny a do podhledŇĮ. BuńŹ se um√≠st√≠ do s√°drokartonu, nebo pŇô√≠mo na zeńŹ. TŇôet√≠ moŇĺnost√≠ je zavńõŇ°en√≠ LED panelu pomoc√≠ speci√°ln√≠ho r√°mu.LED panely jsou k dost√°n√≠ v nńõkolika velikostech a tvarech. D√°le je nutn√© se tak√© Ňô√≠dit podle sv√≠tivosti a barvy, abyste vybrali spr√°vn√Ĺ panel pro vaŇ°i m√≠stnost. Podhledov√© LED panely mŇĮŇĺete um√≠stit napŇô√≠klad pod kuchyŇąskou linku nebo kamkoliv kde byste r√°di podsv√≠tili n√°bytek nebo cokoliv jin√©ho. V tomto pŇô√≠padńõ byste mńõli vybrat sp√≠Ň°e m√©nńõ intenzivn√≠ svńõtlo se sp√≠Ň°e teplejŇ°√≠ barvou, aby svńõtlo pŇĮsobilo pŇô√≠jemnńõ. Stropn√≠ LED panely jsou ide√°ln√≠ napŇô√≠klad od kuchynńõ nebo do Ň°atny, kde potŇôebujete poŇô√°dnńõ vidńõt na to, co dńõl√°te. Zde je dobr√© vybrat intenzivnńõjŇ°√≠ svńõtlo se sp√≠Ň°e studenńõjŇ°√≠ barvou, abyste se l√©pe soustŇôedili. VŇ°echny LED panely disponuj√≠ redukc√≠ oslnńõn√≠ (UGR < 19), takŇĺe se nemus√≠te b√°t, Ňĺe i pŇôi v√Ĺbńõru intenzivn√≠ho osvńõtlen√≠ pro vaŇ°e LED panely v√°s bude svńõtlo pŇô√≠liŇ° oslŇąovat.

V√Ĺhody LED panelŇĮ

LED panel je nejide√°lnńõjŇ°√≠ pro vŇ°echny z v√°s, kteŇô√≠ nemaj√≠ pŇô√≠liŇ° m√≠sta ale chtńõj√≠ intenzivn√≠ osvńõtlen√≠, kter√© jde um√≠stit kamkoliv a nebude ruŇ°it design vaŇ°eho bytu. N√°Ň° speci√°ln√≠ typ pro LED panely je naŇ°e Ňôada produktŇĮ SUN@HOME. JelikoŇĺ intenzita svńõtla m√° pŇô√≠m√Ĺ vliv na biologick√© rytmy naŇ°eho tńõla a souvis√≠ tak√© s d√©lkou a kvalitou sp√°nku, umńõl√© osvńõtlen√≠ mŇĮŇĺe toto naruŇ°it. Modern√≠ osvńõtlen√≠ ale dok√°Ňĺe vńõrnńõ simulovat pŇôirozen√© svńõtlo a t√≠m navodit jiŇĺ od r√°na pŇô√≠jemnou n√°ladu, soustŇôedńõn√≠ bńõhem dne a pocit relaxace veńćer. To vŇ°e um√≠ naŇ°e Ňôada osvńõtlen√≠ SUN@HOME.

Pokrańćovat