Osvńõtlen√≠ kuchyŇąsk√© linky

KuchyŇą je stŇôedobodem kaŇĺd√© dom√°cnosti, a rozhodnńõ v n√≠ potŇôebujete kvalitn√≠ osvńõtlen√≠. A to zejm√©na v oblasti kuchyŇąsk√© linky, kde se ńćasto pracuje s noŇĺi nebo s hork√Ĺmi hrnci. Osvńõtlen√≠ lze ŇôeŇ°it mnoha zpŇĮsoby, ale mezi nejobl√≠benńõjŇ°√≠ ŇôeŇ°en√≠ patŇô√≠ podlinkov√° LED svńõtla, tenk√© z√°Ňôivky nebo LED panely. ńĆasto i s...

KuchyŇą je stŇôedobodem kaŇĺd√© dom√°cnosti, a rozhodnńõ v n√≠ potŇôebujete kvalitn√≠ osvńõtlen√≠. A to zejm√©na v oblasti kuchyŇąsk√© linky, kde se ńćasto pracuje s noŇĺi nebo s hork√Ĺmi hrnci. Osvńõtlen√≠ lze ŇôeŇ°it mnoha zpŇĮsoby, ale mezi nejobl√≠benńõjŇ°√≠ ŇôeŇ°en√≠ patŇô√≠ podlinkov√° LED svńõtla, tenk√© z√°Ňôivky nebo LED panely. ńĆasto i s integrovan√Ĺm senzorem pohybu nebo s chytr√Ĺmi funkcemi. Jak√© osvńõtlen√≠ kuchyŇąsk√© linky LEDVANCE nab√≠z√≠? PŇôeńćtńõte si v√≠ce.

Podlinkov√° LED svńõtla LEDVANCE

V r√°mci kuchyŇąsk√© linky se ńćasto lze setkat s LED p√°sky, kter√© jsou um√≠stńõn√© po cel√© d√©lce pracovn√≠ desky, do prosklen√Ĺch skŇô√≠nńõk, Ň°upl√≠kŇĮ nebo do tmavŇ°√≠ch koutŇĮ kuchyŇąsk√© linky tak, abyste mńõli dokonal√Ĺ pŇôehled o kaŇĺd√© uloŇĺen√© vńõci. Nicm√©nńõ pŇôi porcov√°n√≠ masa v√°m bude chybńõt jasnńõjŇ°√≠ a c√≠len√© osvńõtlen√≠ pracovn√≠ho prostoru. A pr√°vńõ v ten moment ocen√≠te podlinkov√° LED svńõtla s vysok√Ĺm svńõteln√Ĺm tokem. Mezi jejich dalŇ°√≠ v√Ĺhody patŇô√≠ voliteln√° aktivace pomoc√≠ senzoru pohybu, takŇĺe si rozsv√≠t√≠te, i pokud m√°te pln√© nebo Ň°pinav√© ruce.

Chytr√© LED p√°sky v√°m umoŇĺn√≠ vytvoŇôit pŇô√≠jemn√© ambientn√≠ osvńõtlen√≠ kdekoliv v dom√°cnosti.

Stmívatelné LED panely

Jde o efektnńõ vypadaj√≠c√≠ zpŇĮsob, jak v√Ĺraznńõ osvńõtlit vńõtŇ°√≠ ńć√°st kuchyŇąsk√© linky. Takov√Ĺ LED panel m√° totiŇĺ rozmńõry aŇĺ 300 √ó 200 mm a lze jej snadno namontovat prakticky kamkoli pomoc√≠ lepic√≠ p√°sky nebo Ň°roubŇĮ. V√Ĺhodou je i zakonńćen√≠ pomoc√≠ klasick√© vidlice, takŇĺe LED panel LEDVANCE jednoduŇ°e zapoj√≠te do voln√© z√°suvky. Pokud si nav√≠c vyberete chytr√Ĺ LED panel, tak jeho sv√≠tivost budete moci detailnńõ regulovat pomoc√≠ mobiln√≠ aplikace nebo ovl√°dat pomoc√≠ hlasov√Ĺch pokynŇĮ.

Tenk√© LED z√°Ňôivky LEDVANCE

Sv√© pevn√© m√≠sto maj√≠ v kuchyni i LED z√°Ňôivky s n√≠zkou spotŇôebou elektrick√© energie. Mezi dalŇ°√≠ v√Ĺhody patŇô√≠ snadn√° mont√°Ňĺ nebo moŇĺnost v√Ĺbńõru teploty svńõtla (v z√°vislosti na poŇô√≠zen√© z√°Ňôivce). ŇĹ√°dan√Ĺm prvkem je i moŇĺnost napojen√≠ v√≠ce z√°Ňôivek vedle sebe, coŇĺ v√°m ve v√Ĺsledku vytvoŇô√≠ skvńõle osvńõtlen√Ĺ pracovn√≠ prostor v d√©lce, v n√≠Ňĺ potŇôebujete.

I v kuchyni lze vyuŇĺ√≠t v√Ĺhody chytr√©ho osvńõtlen√≠

ProtoŇĺe kuchyŇą je v√Ĺkladn√≠ skŇô√≠n√≠ kaŇĺd√© dom√°cnosti, tak je Ň°koda nevyuŇĺ√≠t moŇĺnosti instalace chytr√©ho osvńõtlen√≠. Jednou z velk√Ĺch v√Ĺhod chytr√©ho LED osvńõtlen√≠ je moŇĺnost pŇôizpŇĮsoben√≠ barvy svńõtla. I kdyŇĺ ne vŇ°echna, mnoho chytr√Ĺch LED svńõtel LEDVANCE ji nab√≠z√≠. Nńõkdy jde jen o pŇôizpŇĮsoben√≠ barevn√© teploty na Ň°k√°le tepl√° b√≠l√° ‚Äď studen√° b√≠l√°, u takzvan√Ĺch RGB svńõtel si ale mŇĮŇĺete vybrat z milionŇĮ barevn√Ĺch odst√≠nŇĮ.

Chytr√© LED osvńõtlen√≠ lze ovl√°dat prim√°rnńõ pomoc√≠ aplikace LEDVANCE SMART+ WiFi (Android | iOS). K dispozici jsou vŇ°ak i hlasov√© povely nebo fyzick√© ovladańće. D√≠ky tomu mŇĮŇĺete osvńõtlen√≠ nejen v kuchyni, ale i v cel√© dom√°cnosti ovl√°dat z jednoho m√≠sta.

Mont√°Ňĺ a Ňĺivotnost osvńõtlen√≠ kuchyŇąsk√© linky

V ide√°ln√≠m pŇô√≠padńõ je vhodn√© ŇôeŇ°it osvńõtlen√≠ kuchyŇąsk√© linky uŇĺ pŇôi jej√≠m samotn√©m v√Ĺbńõru a n√°slednńõ pŇôi mont√°Ňĺi. Daj√≠ se tak vhodnńõ pŇôipravit pracovn√≠ prostupy pro kabel√°Ňĺ a m√≠t dobr√Ĺ pŇô√≠stup k elektrick√Ĺm z√°suvk√°m. Nicm√©nńõ i dodateńćn√° mont√°Ňĺ nen√≠ d√≠ky ŇôeŇ°en√≠ od LEDVANCE nijak zvl√°Ň°Ň• sloŇĺit√°. VeŇ°ker√© osvńõtlen√≠ lze buńŹ pŇôilepit, nebo pŇôichytit pomoc√≠ Ň°roubkŇĮ. Nap√°jen√≠ je pak ŇôeŇ°en√≠ vŇĺdy pŇô√≠mo z elektrick√© z√°suvky bez nutnosti cokoliv jin√©ho ŇôeŇ°it.

V pŇô√≠padńõ kuchyŇąsk√©ho osvńõtlen√≠ LEDVANCE je obrovsk√Ĺm benefitem jeho Ňĺivotnost. Pońćet sp√≠nac√≠ cyklŇĮ se pohybuje na √ļrovni 100 000 a prŇĮmńõrn√° Ňĺivotnost zhruba 20 000 hodin. U vybran√Ĺch LED svńõtel potńõŇ°√≠ i zv√ĹŇ°en√° ochrana proti kapaj√≠c√≠ vodńõ dle standardu IP20, coŇĺ se v kuchyni jistńõ hod√≠.

S LED osvńõtlen√≠m LEDVANCE sn√≠Ňĺ√≠te n√°klady na energie

Pokud ŇôeŇ°√≠te osvńõtlen√≠ komplexnńõ, tak v√°s jistńõ zaj√≠m√°, o kolik si polepŇ°√≠te s pŇôechodem na LED Ňĺ√°rovky oproti Ňĺ√°rovk√°m klasick√Ĺm. V dob√°ch vysok√Ĺch cen elektrick√© energie jde o obzvl√°Ň°tńõ dŇĮleŇĺit√Ĺ √ļdaj. V pŇôehledn√© tabulce najdete √ļdaje o spotŇôebńõ energie a o svńõteln√©m toku vyj√°dŇôen√©m v lumenech (lm). Sami si tak mŇĮŇĺete porovnat, kolik jednotliv√© typy Ňĺ√°rovek spotŇôebuj√≠ energie a o kolik je LED Ňĺ√°rovka √ļspornńõjŇ°√≠ neŇĺ klasick√° Ňĺ√°rovka.

PŇô√≠kon klasick√© Ňĺ√°rovky PŇô√≠kon LED Ňĺ√°rovky Typick√Ĺ svńõteln√Ĺ tok
25 W 4 W 200‚Äď300 lm
40 W 6 W 400‚Äď500 lm
60 W 10 W 650‚Äď800 lm
100 W 18 W 1300‚Äď1500 lm

Pokud si nejste jist√≠ v√Ĺbńõrem spr√°vn√©ho osvńõtlen√≠, tak v√°m pomŇĮŇĺe n√°Ň° ńćl√°nek, kter√Ĺ najdete zde: Jak vybrat ten spr√°vn√Ĺ zdroj svńõtla.

Pokrańćovat