Stropní koupelnová svítidla

Stropn√≠ koupelnov√° sv√≠tidla LEDVANCE poskytuj√≠ intenzivn√≠ rovnomńõrn√© osvńõtlen√≠ cel√©mu prostoru koupelny, kter√Ĺ mŇĮŇĺete dle potŇôeby jeŇ°tńõ doplnit bodov√Ĺmi sv√≠tidly, pŇô√≠padnńõ koupelnov√Ĺmi n√°stńõnn√Ĺmi sv√≠tidly. Pokud vsad√≠te na chytr√° stropn√≠ koupelnov√° LED sv√≠tidla, kter√° snadno zapoj√≠te do syst√©mu chytr√© dom√°cnosti, mŇĮŇĺete si libovolnńõ nastavovat svńõtelnou teplotu ńći plynulou stm√≠vatelnost a vyuŇĺ√≠vat veŇ°ker√©...

Stropn√≠ koupelnov√° sv√≠tidla LEDVANCE poskytuj√≠ intenzivn√≠ rovnomńõrn√© osvńõtlen√≠ cel√©mu prostoru koupelny, kter√Ĺ mŇĮŇĺete dle potŇôeby jeŇ°tńõ doplnit bodov√Ĺmi sv√≠tidly, pŇô√≠padnńõ koupelnov√Ĺmi n√°stńõnn√Ĺmi sv√≠tidly. Pokud vsad√≠te na chytr√° stropn√≠ koupelnov√° LED sv√≠tidla, kter√° snadno zapoj√≠te do syst√©mu chytr√© dom√°cnosti, mŇĮŇĺete si libovolnńõ nastavovat svńõtelnou teplotu ńći plynulou stm√≠vatelnost a vyuŇĺ√≠vat veŇ°ker√© dalŇ°√≠ benefity smart osvńõtlen√≠.

Hranatá, nebo kulatá stropní koupelnová svítidla?

Stropn√≠ koupelnov√° sv√≠tidla seŇĺenete nejńćastńõji v klasick√©m kulat√©m proveden√≠, v nab√≠dce jsou vŇ°ak i v hranat√©m designu. Origin√°ln√≠ zpŇĮsob zpracov√°n√≠ pak nab√≠zej√≠ stylov√° stropn√≠ koupelnov√° sv√≠tidla LEDVANCE s nńõkolika zabudovan√Ĺmi svńõteln√Ĺmi zdroji. VŇ°echna stropn√≠ sv√≠tidla urńćen√° do koupelny splŇąuj√≠ stupeŇą ochrany IP44.

Jak se chytr√° stropn√≠ koupelnov√° sv√≠tidla pŇôipojuj√≠ a ovl√°daj√≠?

Pro vyuŇĺit√≠ veŇ°ker√Ĺch pokrokov√Ĺch funkc√≠ chytr√Ĺch stropn√≠ch koupelnov√Ĺch sv√≠tidel LEDVANCE je tŇôeba prov√©st jejich zańćlenńõn√≠ do syst√©mu chytr√© dom√°cnosti.

K tomu lze vyuŇĺ√≠t technologii Wi-Fi:
  • Wi-Fi ‚Äď umoŇĺŇąuje ovl√°dat chytr√© stropn√≠ koupelnov√© sv√≠tidlo z v√≠ce zaŇô√≠zen√≠, jako je napŇô√≠klad mobiln√≠ telefon ńći tablet. Wi-Fi router podporuje vz√°jemnou komunikaci, synchronizaci i pŇôed√°v√°n√≠ instrukc√≠ vŇ°ech zaŇô√≠zen√≠.

Chcete se dozvńõdńõt v√≠ce o Ňôad√°ch chytr√©ho osvńõtlen√≠ LEDVANCE? Projdńõte si n√°Ň° ńćl√°nek, kter√Ĺ najdete zde:¬†SMART+ WiFi - nejnovńõjŇ°√≠ technologie ovl√°d√°n√≠ LED osvńõtlen√≠

PodaŇôilo se v√°m √ļspńõŇ°nńõ integrovat chytr√° LED sv√≠tidla do syst√©mu chytr√© dom√°cnosti? Nyn√≠ je jiŇĺ mŇĮŇĺete pohodlnńõ ovl√°dat hlasem nebo pomoc√≠ aplikace urńćit√©ho asistenta d√≠ky kompatibiln√≠m dom√°c√≠m syst√©mŇĮm:

  • Google Assistant,
  • Amazon Alexa,

Modern√≠ aplikace LEDVANCE SMART+ WiFi (Android | iOS)¬†umoŇĺŇąuje ovl√°d√°n√≠ chytr√Ĺch stropn√≠ch sv√≠tidel. N√°pomocn√Ĺ v√°m jistńõ bude i praktick√Ĺ r√°dce pro optim√°ln√≠ nastaven√≠ Ňĺ√°rovek a svńõtel, d√≠ky kter√©mu si snadno pŇôizpŇĮsob√≠te svńõtla dle vlastn√≠ch preferenc√≠.

Nakouknńõte chytr√©mu osvńõtlen√≠ jeŇ°tńõ v√≠ce pod poklińćku a pŇôeńćtńõte si ńćl√°nek, kter√Ĺ najdete zde: Jak zańć√≠t s chytr√Ĺm LED osvńõtlen√≠m.

Jak√° je sv√≠tivost chytr√©ho LED osvńõtlen√≠ LEDVANCE?

L√°k√° v√°s moŇĺnost samostatn√© regulace jasu osvńõtlen√≠ i nastaven√≠ optim√°ln√≠ sv√≠tivosti? V tom pŇô√≠padńõ vsańŹte na chytr√© LED osvńõtlen√≠, se kter√Ĺm tyto v√Ĺhody z√≠sk√°te. Kromńõ toho tak√© v√Ĺraznńõ uŇ°etŇô√≠te na spotŇôebńõ energie.

V n√°sleduj√≠c√≠ tabulce najdete porovn√°n√≠ spotŇôeby energie klasick√© a LED Ňĺ√°rovky. √ödaje o sv√≠tivosti jsou vyj√°dŇôen√© v lumenech (lm).

PŇô√≠kon klasick√© Ňĺ√°rovky PŇô√≠kon LED Ňĺ√°rovky Typick√Ĺ svńõteln√Ĺ tok
25 W 4 W 200‚Äď300 lm
40 W 6 W 400‚Äď500 lm
60 W 10 W 650‚Äď800 lm
100 W 18 W 1300‚Äď1500 lm

ńĆl√°nek popisuj√≠c√≠ veŇ°ker√© benefity chytr√©ho LED osvńõtlen√≠ najdete zde: V√Ĺhody chytr√Ĺch LED svńõtel.

Jak pŇĮsob√≠ barevn√° teplota svńõtla n√°Ň° biorytmus?

Chytr√° stropn√≠ koupelnov√° sv√≠tidla umoŇĺŇąuj√≠ samostatnou regulaci jasu osvńõtlen√≠ i nastaven√≠ optim√°ln√≠ sv√≠tivosti, takŇĺe si mŇĮŇĺete nastavit barevn√Ĺ odst√≠n dle individu√°ln√≠ potŇôeby. V koupelnńõ ocen√≠te pŇôedevŇ°√≠m pŇôirozen√© b√≠l√© svńõtlo, kter√© je pro √ļpravy zevnńõjŇ°ku naprosto ide√°ln√≠. Bńõhem relaxańćn√≠ koupele pak ale pŇôijde vhod sp√≠Ň°e tlumen√© svńõtlo v tepl√©m b√≠l√©m odst√≠nu.

Barevnou teplotu svńõtla a jej√≠ konkr√©tn√≠ hodnoty si lze re√°lnńõ pŇôedstavit dle n√°sleduj√≠c√≠ tabulky. U barevn√© teploty svńõtla ud√°van√© v kelvinech (K) plat√≠, Ňĺe ńć√≠m je jej√≠ hodnota vyŇ°Ň°√≠, t√≠m je svńõtlo bńõlejŇ°√≠, tedy studenńõjŇ°√≠.

  • 800 K ‚Äď ńćerven√© svńõtlo Ňĺhav√Ĺch uhl√≠kŇĮ
  • 1 800 K ‚Äď svńõtlo sv√≠ńćky
  • 2 700 K ‚Äď tepl√© svńõtlo klasick√© Ňĺ√°rovky, ide√°ln√≠ do loŇĺnice
  • 4 000 K ‚Äď svńõtlo z√°Ňôivky, zańć√°tek z√°padu slunce
  • 6 000 K ‚Äď sluneńćn√≠ svńõtlo pŇôi dni bez oblańćnosti
  • 10 000 K ‚Äď jasnńõ modr√© nebe
Pokrańćovat