Chytr√© LED Ňĺ√°rovky - patice GU10

ŇĹ√°dn√° modern√≠ dom√°cnost se neobejde bez bodov√Ĺch nebo podhledov√Ĺch svńõtel. Takov√° svńõtla pouŇĺ√≠vaj√≠ speci√°ln√≠ patici GU10 a samozŇôejmńõ jsou dostupn√° i ve sv√© chytr√© variantńõ. Pomoc√≠ chytr√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ GU10 tak z√≠sk√°te moŇĺnost mńõnit intenzitu i barvu svńõtla pŇôesnńõ podle sv√Ĺch potŇôeb nebo aktu√°ln√≠ n√°lady. VŇ°e nav√≠c...

ŇĹ√°dn√° modern√≠ dom√°cnost se neobejde bez bodov√Ĺch nebo podhledov√Ĺch svńõtel. Takov√° svńõtla pouŇĺ√≠vaj√≠ speci√°ln√≠ patici GU10 a samozŇôejmńõ jsou dostupn√° i ve sv√© chytr√© variantńõ. Pomoc√≠ chytr√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ GU10 tak z√≠sk√°te moŇĺnost mńõnit intenzitu i barvu svńõtla pŇôesnńõ podle sv√Ĺch potŇôeb nebo aktu√°ln√≠ n√°lady. VŇ°e nav√≠c mŇĮŇĺete ovl√°dat pomoc√≠ chytr√©ho telefonu nebo d√°lkov√©ho ovladańće bez nutnosti chodit k vyp√≠nańći.

V√Ĺhody chytr√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ GU10

PouŇĺit√≠ patice GU10 sebou nese celou Ňôadu v√Ĺhod. Oproti starŇ°√≠mu ŇôeŇ°en√≠ pro bodov√° svńõtla se koneńćnńõ zbav√≠te 12V transform√°torŇĮ, protoŇĺe d√≠ky nov√© patici se Ňĺ√°rovky nap√°j√≠ pŇô√≠mo z 230V s√≠tńõ. A mimochodem, LED Ňĺ√°rovku s patic√≠ GU10 pozn√°te uŇĺ na prvn√≠ pohled, protoŇĺe m√≠sto typick√©ho Ň°roubovac√≠ho z√°vitu m√° dva kol√≠ńćky o prŇĮmńõru 5 mm. D√≠ky tomu v√°s mŇĮŇĺe potńõŇ°it snadn√° instalace, kdy stańć√≠ Ňĺ√°rovku vloŇĺit do otvorŇĮ, jemnńõ zatlańćit a pootońćit ve smńõru hodinov√Ĺch ruńćińćek.

Jak se chytr√© LED Ňĺ√°rovky s patic√≠ GU10 ovl√°daj√≠?

JednoduŇ°e hlasov√Ĺmi pokyny, d√°lkov√Ĺm ovladańćem nebo pomoc√≠ aplikace. SamozŇôejmńõ po pŇôipojen√≠ Ňĺ√°rovky k dom√°c√≠ Wi-Fi s√≠ti. Pokud chcete LED reflektory ovl√°dat prim√°rnńõ mobilem, mŇĮŇĺete vyuŇĺ√≠t tak√© pŇô√≠mo aplikace LEDVANCE SMART+ WiFi (Android | iOS), kter√° nab√≠z√≠ vedle ovl√°d√°n√≠ tak√© Ň°irok√© moŇĺnosti nastaven√≠ kaŇĺd√© LED Ňĺ√°rovky nebo dalŇ°√≠ch chytr√Ĺch prvkŇĮ od LEDVANCE.

Co se hlasov√©ho ovl√°d√°n√≠ a integrace do chytr√© dom√°cnosti t√Ĺńće, LED Ňĺ√°rovky s patic√≠ GU10 od LEDVANCE podporuj√≠ syst√©my Google Assistant a Amazon Alexa. Pokud nem√°te s chytrou dom√°cnost√≠ Ňĺ√°dn√© zkuŇ°enosti, pŇôeńćtńõte si n√°Ň° ńćl√°nek zde: Jak zańć√≠t s chytr√Ĺm LED osvńõtlen√≠m.

ŇĹivotnost chytr√Ĺch LED Ňĺ√°rovek s patic√≠ GU10

Je jasn√©, Ňĺe pŇôi poŇô√≠zen√≠ kvalitn√≠ LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ GU10 pońć√≠t√°te, Ňĺe i pŇôes pońć√°teńćn√≠ troŇ°ku vyŇ°Ň°√≠ investici v Ňô√°du stokorun vydrŇĺ√≠ mnoho let. To je skuteńćnńõ pravda, protoŇĺe typick√° v√ĹdrŇĺ modern√≠ LED Ňĺ√°rovky se pohybuje na √ļrovni 20 000 hodin. V praxi takov√° Ňĺ√°rovka bude bez probl√©mŇĮ fungovat klidnńõ 10 a v√≠ce let pŇôi velmi n√≠zk√Ĺch provozn√≠ch n√°kladech za elektŇôinu.

Zaj√≠m√° v√°s, o kolik si polepŇ°√≠te s LED Ňĺ√°rovkou oproti Ňĺ√°rovce klasick√©? V pŇôehledn√© tabulce najdete √ļdaje o spotŇôebńõ energie a o svńõteln√©m toku vyj√°dŇôen√©m v lumenech (lm). Sami si tak mŇĮŇĺete porovnat, kolik jednotliv√© typy Ňĺ√°rovek spotŇôebuj√≠ energie a o kolik je LED Ňĺ√°rovka √ļspornńõjŇ°√≠ neŇĺ klasick√° Ňĺ√°rovka.

PŇô√≠kon klasick√© Ňĺ√°rovky PŇô√≠kon LED Ňĺ√°rovky Typick√Ĺ svńõteln√Ĺ tok
25 W 4 W 200‚Äď300 lm
40 W 6 W 400‚Äď500 lm
60 W 10 W 650‚Äď800 lm
100 W 18 W 1300‚Äď1500 lm

Sv√≠tivost chytr√© Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ GU10

Na rozd√≠l od bńõŇĺn√Ĺch LED Ňĺ√°rovek jsou chytr√© Ňĺ√°rovky stm√≠vateln√©, coŇĺ znamen√°, Ňĺe si mŇĮŇĺete upravit jejich sv√≠tivost (jas). Nevad√≠ tedy, kdyŇĺ si koup√≠te silnńõjŇ°√≠ Ňĺ√°rovky, neŇĺ jak√© nutnńõ potŇôebujete. Pokud byste mńõli pocit, Ňĺe je m√≠stnost pŇôesvńõtlen√°, mŇĮŇĺete jejich jas kdykoliv sn√≠Ňĺit.

Nńõkter√© LED Ňĺ√°rovky umoŇĺŇąuj√≠ i nastaven√≠ teploty svńõtla, a u Ňôady z nich si mŇĮŇĺete dokonce vybrat pŇôesnou barvu z milionŇĮ RGB odst√≠nŇĮ. Tepl√° Ňĺlut√° barva se hod√≠ do loŇĺnice, protoŇĺe n√°m tolik nebr√°n√≠ v us√≠n√°n√≠. B√≠l√° je zase vhodn√° do pracovny, kde n√°m mŇĮŇĺe pomoci se soustŇôedńõn√≠m. S chytr√Ĺmi LED Ňĺ√°rovkami mŇĮŇĺete m√≠t v jedn√© m√≠stnosti oboj√≠ ‚Äď pokud napŇô√≠klad pracujete v loŇĺnici, pŇôes den si mŇĮŇĺete sv√≠tit b√≠le, ale veńćer svńõtlo ztlumit a zabarvit do Ňĺluta. Bl√≠Ňĺe se teplotńõ svńõtla vńõnujeme v ńćl√°nku, kter√Ĺ najdete zde: Tepl√° nebo studen√°? Jakou barvu svńõtla vybrat? A prońć?

Teplota barvy se ud√°v√° v kelvinech (K) a ńć√≠m je tato hodnota vyŇ°Ň°√≠, t√≠m je svńõtlo studenńõjŇ°√≠ (bńõlejŇ°√≠). DobŇôe to ilustruj√≠ n√°sleduj√≠c√≠ pŇô√≠klady rŇĮzn√Ĺch barevn√Ĺch teplot:

  • 800 K ‚Äď ńćerven√© svńõtlo Ňĺhav√Ĺch uhl√≠kŇĮ
  • 1 800 K ‚Äď svńõtlo sv√≠ńćky
  • 2 700 K ‚Äď tepl√© svńõtlo klasick√© Ňĺ√°rovky, ide√°ln√≠ do loŇĺnice
  • 4 000 K ‚Äď svńõtlo z√°Ňôivky, zańć√°tek z√°padu slunce
  • 6 000 K ‚Äď sluneńćn√≠ svńõtlo pŇôi dni bez oblańćnosti
  • 10 000 K ‚Äď jasnńõ modr√© nebe
Pokrańćovat