LED reflektory

LED reflektor mŇĮŇĺete vyuŇĺ√≠t jak pro vnitŇôn√≠, tak zejm√©na pro venkovn√≠ osvńõtlen√≠. Nejv√≠ce se hod√≠ k osvńõtlen√≠ vchodŇĮ, pŇô√≠jezdov√Ĺch cest nebo jin√Ĺch prŇĮchoz√≠ch prostor. LED reflektor s ńćidlem zvl√°Ň°Ň• vyuŇĺijete nad gar√°Ňĺ√≠ ńći stodolou, kdyŇĺ se zde budete pohybovat za tmy. Jak vybrat LED reflektor? LED reflektor se nejńćastńõji um√≠sŇ•uje...

LED reflektor mŇĮŇĺete vyuŇĺ√≠t jak pro vnitŇôn√≠, tak zejm√©na pro venkovn√≠ osvńõtlen√≠. Nejv√≠ce se hod√≠ k osvńõtlen√≠ vchodŇĮ, pŇô√≠jezdov√Ĺch cest nebo jin√Ĺch prŇĮchoz√≠ch prostor. LED reflektor s ńćidlem zvl√°Ň°Ň• vyuŇĺijete nad gar√°Ňĺ√≠ ńći stodolou, kdyŇĺ se zde budete pohybovat za tmy.

Jak vybrat LED reflektor?

LED reflektor se nejńćastńõji um√≠sŇ•uje ven. Pokud ho um√≠st√≠te uvnitŇô, jedn√° se pak sp√≠Ň°e o prostory gar√°Ňĺ√≠, stodol, sklepŇĮ a podobnńõ. Rozhodnńõ bychom ho nedoporuńćovali tŇôeba do loŇĺnice, ale napŇô√≠klad do zimn√≠ zahrady se v√°m naŇ°e barevn√© chytr√© reflektory s niŇĺŇ°√≠ intenzitou osvńõtlen√≠ budou ladit. V naŇ°√≠ nab√≠dce naleznete LED reflektory o rŇĮzn√Ĺch typech wattŇĮ. NejńćastńõjŇ°√≠ a nejpopul√°rnńõjŇ°√≠ jsou produkty LED reflektor 100W a LED reflektor 50W: Jsou tak√© k dost√°n√≠ 10, 20 a 30W. NezapomeŇąte vŇ°ak, Ňĺe LED osvńõtlen√≠ je mnohem intenzivnńõjŇ°√≠ a √ļńćinnńõjŇ°√≠, neŇĺ klasick√© halogenov√©, a tak buńŹte pŇôi volbńõ wattŇĮ opatrn√≠. Pokud si nejste jisti, nen√≠ Ň°patn√° volba zvolit chytr√© LED reflektory, kde si intenzitu osvńõtlen√≠ nastav√≠te podle sebe. D√°le u n√°s najdete i sol√°rn√≠ LED reflektory nebo LED reflektory, kter√© mŇĮŇĺete zap√≠chnout do zemńõ. Sv√≠tivost LED reflektoru byste mńõli volit podle osvńõtlovan√© plochy nebo objektu, a tak√© podle ńćinnosti, pro kterou je dan√Ĺ prostor urńćen. NapŇô√≠klad v d√≠lnńõ je sice potŇôeba dobŇôe vidńõt, jde ale o pomńõrnńõ mal√Ĺ prostor, takŇĺe si vystańć√≠te s reflektorem se sv√≠tivost√≠ 1 000‚Äď‚Ā†1 500 lumenŇĮ. Podobn√° sv√≠tivost v√°m bude stańćit tak√© pro osvńõtlen√≠ posezen√≠ pod pergolou. Jde sice o vńõtŇ°√≠ prostor, zase v nńõm ale nemus√≠ b√Ĺt perfektn√≠ viditelnost. SilnńõjŇ°√≠ reflektory se sv√≠tivost√≠ vyŇ°Ň°√≠ neŇĺ 1 500 lm volte napŇô√≠klad do gar√°Ňĺe a na pŇô√≠jezdov√© cesty, nebo jako pracovn√≠ LED reflektor. Jde o velk√© prostory, kde je z√°roveŇą potŇôeba dobŇôe vidńõt. Ocen√≠te to napŇô√≠klad pŇôi dom√°c√≠m servisu auta nebo pŇôi zimn√≠m vyhazov√°n√≠ snńõhu. Naopak pro m√≠sta, jako jsou vstupn√≠ dveŇôe nebo chodn√≠ky, v√°m mŇĮŇĺe stańćit klidnńõ reflektor se svńõteln√Ĺm tokem niŇĺŇ°√≠m neŇĺ 1 000 lm.

Pokrańćovat