Speci√°ln√≠ LED Ňĺ√°rovky

Samostatnou kapitolu v sekci bńõŇĺn√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE tvoŇô√≠ speci√°ln√≠ LED Ňĺ√°rovky, kter√© jsou urńćeny do reflektorŇĮ, a tak√© pro dekorativn√≠, otevŇôen√° ńći specializovan√° sv√≠tidla. Kromńõ klasick√Ĺch benefitŇĮ, kter√Ĺmi je beze sporu vysok√° √ļspornost a dlouh√° Ňĺivotnost, vynikaj√≠ LED Ňĺ√°rovky tak√© kvalitn√≠m svńõtlem i jeho dobr√Ĺm rozptylem po cel√©m prostoru...

Samostatnou kapitolu v sekci bńõŇĺn√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE tvoŇô√≠ speci√°ln√≠ LED Ňĺ√°rovky, kter√© jsou urńćeny do reflektorŇĮ, a tak√© pro dekorativn√≠, otevŇôen√° ńći specializovan√° sv√≠tidla. Kromńõ klasick√Ĺch benefitŇĮ, kter√Ĺmi je beze sporu vysok√° √ļspornost a dlouh√° Ňĺivotnost, vynikaj√≠ LED Ňĺ√°rovky tak√© kvalitn√≠m svńõtlem i jeho dobr√Ĺm rozptylem po cel√©m prostoru a pŇôedstavuj√≠ tak modern√≠ alternativu ke starŇ°√≠m svńõteln√Ĺm zdrojŇĮm, jako jsou Ňĺ√°rovky a z√°Ňôivky.

VyuŇĺit√≠ speci√°ln√≠ch LED Ňĺ√°rovek

Jak jiŇĺ bylo zm√≠nńõno, speci√°ln√≠ LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE vyuŇĺijete hlavnńõ v reflektorov√Ĺch, dekorativn√≠ch ńći otevŇôen√Ĺch sv√≠tidlech, pŇôesto lze vŇ°ak nńõkter√© z nich vzhledem ke kompatibiln√≠m patic√≠m a z√°vitŇĮm um√≠stit do sv√≠tidel v bńõŇĺn√© dom√°cnosti ‚Äď jde o bodov√° ńći podhledov√° svńõtla, svńõtla v lampińćk√°ch, nebo o v√≠ceŇĺ√°rovkov√© lustry.

  • Z√°vit E14 ‚Äď Ň°roubovac√≠ z√°vit s menŇ°√≠m prŇĮmńõrem 14 mm nach√°z√≠ sv√© vyuŇĺit√≠ ve stoln√≠ch lampińćk√°ch ńći bodov√Ĺch svńõtlech a mŇĮŇĺe b√Ĺt tak√© souńć√°st√≠ stojac√≠ch lamp sloŇĺen√Ĺch z v√≠ce Ňĺ√°rovek.
  • Patice G9 ‚Äď menŇ°√≠ bezz√°vitov√° patice se vsune do sv√≠tidla prostŇôednictv√≠m dvou kol√≠ńćkŇĮ a lehk√Ĺm zatlańćen√≠m se zajist√≠. M√° vyuŇĺit√≠ v podhledov√Ĺch nebo bodov√Ĺch svńõtlech nejńćastńõji v koupelnńõ a na toaletńõ.
  • Patice G4 ‚Äď bezz√°vitov√° patice disponuj√≠c√≠ dvńõma kol√≠ńćky s rozteńć√≠ 4 mm vyuŇĺ√≠v√° napńõt√≠ 12 V. MŇĮŇĺe b√Ĺt vyuŇĺita k osvńõtlen√≠ kuchyŇąsk√© linky, barŇĮ nebo n√≠zk√Ĺch podhledŇĮ.

Svítivost

Stejnńõ jako klasick√© LED Ňĺ√°rovky, tak√© speci√°ln√≠ LED Ňĺ√°rovky od LEDVANCE pŇôedstavuj√≠ oproti bńõŇĺn√Ĺm Ňĺ√°rovk√°m v√Ĺraznou energetickou √ļsporu. PŇôesvńõdńćit se o tom mŇĮŇĺete v n√°sleduj√≠c√≠ srovn√°vac√≠ tabulce. Sv√≠tivost se ud√°v√° jako svńõteln√Ĺ tok v lumenech (lm).

PŇô√≠kon klasick√© Ňĺ√°rovky

Typick√Ĺ svńõteln√Ĺ tok

25 W 200‚Äď300 lm
40 W 400‚Äď500 lm
60 W 650‚Äď800 lm
100 W 1300‚Äď1500 lm

Barevn√° teplota svńõtla

Tak√© u speci√°ln√≠ch LED Ňĺ√°rovek bychom mńõli pŇôihl√≠Ňĺet ke vhodnńõ zvolen√© barevn√© teplotńõ svńõtla. Chromatińćnost Ňĺ√°rovky totiŇĺ dok√°Ňĺe ovlivnit n√°Ň° denn√≠ rytmus a zpŇĮsobit napŇô√≠klad zv√ĹŇ°en√Ĺ pocit ospalosti nebo naopak navodit pŇô√≠val energie v dobńõ, kdy bychom se jiŇĺ mńõli chystat ke sp√°nku. Proto se doporuńćuje pouŇĺ√≠vat pŇôi pr√°ci sp√≠Ň°e studenńõji zbarven√© svńõtlo a v m√≠stnosti pro odpońćinek a sp√°nek naopak teplejŇ°√≠ Ňĺlut√© svńõtlo.

Teplota svńõtla se ud√°v√° v kelvinech (K) a pod jednotliv√Ĺmi hodnotami si lze pŇôedstavit napŇô√≠klad n√°sleduj√≠c√≠ svńõteln√© zdroje:

  • 800 K ‚Äď ńćerven√© svńõtlo Ňĺhav√Ĺch uhl√≠kŇĮ
  • 1 800 K ‚Äď svńõtlo sv√≠ńćky
  • 2 700 K ‚Äď tepl√© svńõtlo klasick√© Ňĺ√°rovky, ide√°ln√≠ do loŇĺnice
  • 4 000 K ‚Äď svńõtlo z√°Ňôivky, zańć√°tek z√°padu slunce
  • 6 000 K ‚Äď sluneńćn√≠ svńõtlo pŇôi dni bez oblańćnosti
  • 10 000 K ‚Äď jasnńõ modr√© nebe
Chcete se o barevn√© teplotńõ svńõtla dozvńõdńõt v√≠ce? Pak pro v√°s m√°me ńćl√°nek: Tepl√° nebo studen√°? Jakou barvu svńõtla vybrat? A prońć?
Pokrańćovat