Chytr√© LED Ňĺ√°rovky - patice E14

Chytr√© LED Ňĺ√°rovky jsou souńć√°st√≠ mnoha modern√≠ch dom√°cnost√≠. PŇôin√°Ň°√≠ Ňôadu v√Ĺhod, pŇôińćemŇĺ mezi ty nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ patŇô√≠ energetick√° √ļspornost a rozmanit√© moŇĺnosti nastaven√≠. Chytr√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ E14 vyuŇĺijete v drobnńõjŇ°√≠ch interi√©rov√Ĺch sv√≠tidlech, jako jsou rŇĮzn√© stoln√≠ ńći stojac√≠ lampy. Na co se pŇôi v√Ĺbńõru t√©to chytr√© Ňĺ√°rovky zamńõŇôit?...

Chytr√© LED Ňĺ√°rovky jsou souńć√°st√≠ mnoha modern√≠ch dom√°cnost√≠. PŇôin√°Ň°√≠ Ňôadu v√Ĺhod, pŇôińćemŇĺ mezi ty nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ patŇô√≠ energetick√° √ļspornost a rozmanit√© moŇĺnosti nastaven√≠. Chytr√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ E14 vyuŇĺijete v drobnńõjŇ°√≠ch interi√©rov√Ĺch sv√≠tidlech, jako jsou rŇĮzn√© stoln√≠ ńći stojac√≠ lampy. Na co se pŇôi v√Ĺbńõru t√©to chytr√© Ňĺ√°rovky zamńõŇôit?

Jak√© vyuŇĺit√≠ maj√≠ chytr√© LED Ňĺ√°rovky s patic√≠ E14?

Led Ňĺ√°rovky s patic√≠ E14 jsou druh√Ĺm nejbńõŇĺnńõji vyuŇĺ√≠van√Ĺm typem Ňĺ√°rovek. Od jin√Ĺch Ňĺ√°rovek je rozezn√°te snadno ‚Äď maj√≠ tvar pŇôipom√≠naj√≠c√≠ kapku ńći sv√≠ńćku. Tyto drobnńõjŇ°√≠ Ňĺ√°rovky se pouŇĺ√≠vaj√≠ zejm√©na do lampińćek, v√≠ceramenn√Ĺch lustrŇĮ, digestoŇô√≠ a dekorańćn√≠ch sv√≠tidel.

Poznejte v√Ĺhody chytr√© LED Ňĺ√°rovky E14

Jak√© konkr√©tn√≠ v√Ĺhody v√°m chytr√© LED Ňĺ√°rovky s patic√≠ E14 oproti jin√Ĺm Ňĺ√°rovk√°m nab√≠dnou?

 • Jsou energeticky √ļsporn√©, a to jak ve srovn√°n√≠ s klasick√Ĺmi halogenov√Ĺmi Ňĺ√°rovkami, tak i s dalŇ°√≠mi typy Ňĺ√°rovek.
 • Nab√≠z√≠ chytr√© funkce, jako je stm√≠vatelnost, zmńõna RGB barvy ńći barevn√© teploty svńõtla.
 • Maj√≠ dlouhou Ňĺivotnost. PoŇô√≠dit si chytrou LED Ňĺ√°rovku LEDVANCE s Ňĺivotnost√≠ 20 000 hodin nen√≠ vŇĮbec Ňĺ√°dn√Ĺ probl√©m. Takov√° Ňĺ√°rovka v√°m vydrŇĺ√≠ sv√≠tit spoustu let.
 • Opakovan√© zap√≠nan√≠ a vyp√≠nan√≠ jim d√≠ky vysok√© odolnosti nijak neuŇ°kod√≠.
 • Ihned po zapnut√≠ sv√≠t√≠ na pln√Ĺ v√Ĺkon, protoŇĺe uvnitŇô LED Ňĺ√°rovky nejsou Ňĺ√°dn√° vl√°kna, kter√° by se musela nejdŇô√≠ve zahŇô√°t.

Chytr√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ E14 v√°s okouzl√≠ svou variabilitou

Jedn√≠m z dŇĮvodŇĮ, prońć jsou modern√≠ chytr√© LED Ňĺ√°rovky tak obl√≠ben√©, je moŇĺnost pŇôizpŇĮsoben√≠ jasu a barvy svńõtla. Nńõkter√© chytr√© Ňĺ√°rovky nab√≠z√≠ √ļpravy barvy svńõtla, u dalŇ°√≠ch si mŇĮŇĺete vybrat doslova z milionŇĮ barevn√Ĺch odst√≠nŇĮ. Osvńõtlen√≠ si tak snadno nastav√≠te podle toho, co zrovna dńõl√°te a mŇĮŇĺete si doma kdykoliv vykouzlit jedineńćnou atmosf√©ru.

Jak nejl√©pe vyuŇĺ√≠t potenci√°l barevn√Ĺch svńõtel v√°m napov√≠ ńćl√°nek, kter√Ĺ najdete zde: Jak navodit tu spr√°vnou atmosf√©ru s barevn√Ĺm LED svńõtlem?

PŇôipojen√≠ a ovl√°d√°n√≠ chytr√Ĺch LED Ňĺ√°rovek

Abyste mohli naplno vyuŇĺ√≠vat vŇ°echny funkce chytr√Ĺch LED Ňĺ√°rovek LEDVANCE, je tŇôeba zajistit jejich propojen√≠ s chytrou dom√°cnost√≠, tedy s vaŇ°√≠m mobiln√≠m telefonem nebo chytr√Ĺm hlasov√Ĺm asistentem. K tomu v√°m poslouŇĺ√≠ technologie Wi-Fi, pomoc√≠ kter√© budete moci Ňĺ√°rovku ovl√°dat nejen z tabletu, mobilu ńći chytr√© televize pŇôipojen√© ke stejn√© s√≠ti, ale tak√© vzd√°lenńõ pŇôes internet. Bezdr√°tov√° komunikace s chytrou Ňĺ√°rovkou totiŇĺ prob√≠h√° prostŇôednictv√≠m vaŇ°eho Wi-Fi routeru.

Jakmile integrujete chytr√© LED Ňĺ√°rovky E14 do syst√©mu chytr√© dom√°cnosti, mŇĮŇĺete je tak√© ovl√°dat hlasem nebo pŇôes aplikaci dan√©ho asistenta. K dispozici m√°te n√°sleduj√≠c√≠ dom√°c√≠ syst√©my kompatibiln√≠ s Ňĺ√°rovkami LEDVANCE:

 • Google Assistant,
 • Amazon Alexa.

K ovl√°d√°n√≠ chytr√Ĺch LED Ňĺ√°rovek mŇĮŇĺete pouŇĺ√≠vat tak√© intuitivn√≠ aplikaci LEDVANCE SMART+ WiFi (Android | iOS) a, kter√° umoŇĺŇąuje detailn√≠ nastaven√≠ cel√©ho osvńõtlen√≠. Pomoc√≠ aplikace nebo hlasov√©ho asistenta pak mŇĮŇĺete tŇôeba lampińćku s chytrou LED Ňĺ√°rovkou E14 zhas√≠nat a rozsvńõcet, aniŇĺ byste se museli zvednout z pohovky nebo gauńće.

V√≠ce o tom, jak chytr√© LED osvńõtlen√≠ funguje a jak√© jsou moŇĺnosti jeho ovl√°d√°n√≠, v√°m prozrad√≠ n√°Ň° ńćl√°nek, kter√Ĺ najdete zde: Jak zańć√≠t s chytr√Ĺm LED osvńõtlen√≠m.

Sv√≠tivost chytr√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ E14

Chytr√© LED Ňĺ√°rovky jsou vńõtŇ°inou stm√≠vateln√©, tud√≠Ňĺ si mŇĮŇĺete upravit jejich sv√≠tivost (jas). Tuto praktickou funkci vyuŇĺijete bńõhem cel√©ho dne ‚Äď napŇô√≠klad pŇôi ńćten√≠ si mŇĮŇĺete sv√≠tit naplno a pŇôi sledov√°n√≠ televize naopak jas st√°hnout na minimum, aby byla m√≠stnost osvńõtlena pouze decentnńõ.

√ösporn√Ĺ provoz je jednou z nejvńõtŇ°√≠ch v√Ĺhod chytr√©ho LED osvńõtlen√≠. Zaj√≠m√° v√°s, kolik energie uŇ°etŇô√≠te s LED Ňĺ√°rovkou oproti Ňĺ√°rovce klasick√©? V pŇôehledn√© tabulce najdete √ļdaje o spotŇôebńõ energie a o svńõteln√©m toku vyj√°dŇôen√©m v lumenech (lm). Sami si tak mŇĮŇĺete porovnat, kolik jednotliv√© typy Ňĺ√°rovek spotŇôebuj√≠ energie a o kolik je vlastnńõ LED Ňĺ√°rovka √ļspornńõjŇ°√≠ neŇĺ klasick√° halogenov√° Ňĺ√°rovka.

PŇô√≠kon klasick√© Ňĺ√°rovky PŇô√≠kon LED Ňĺ√°rovky Typick√Ĺ svńõteln√Ĺ tok
25 W 4 W 200‚Äď300 lm
40 W 6 W 400‚Äď500 lm
60 W 10 W 650‚Äď800 lm
100 W 18 W 1300‚Äď1500 lm

Barva svńõtla chytr√© Ňĺ√°rovky E14

Chytr√© Ňĺ√°rovky kromńõ regulace jasu vńõtŇ°inou umoŇĺŇąuj√≠ tak√© nastaven√≠ barevn√© teploty svńõtla. RŇĮzn√© barvy osvńõtlen√≠ se totiŇĺ hod√≠ pro rŇĮzn√© ńćinnosti, a pokud zvol√≠te chytrou LED Ňĺ√°rovku LEDVANCE, nebudete muset pŇôedem pŇôem√ĹŇ°let, jak budete Ňĺ√°rovku vyuŇĺ√≠vat. Barvu jej√≠ho svńõtla si totiŇĺ kdykoliv pŇôizpŇĮsob√≠te podle aktu√°ln√≠ch potŇôeb. Stańć√≠ jen zvolit Ňĺ√°rovku s laditelnou b√≠lou barvou svńõtla.

K dost√°n√≠ jsou tak√© chytr√© Ňĺ√°rovky LEDVANCE v teplejŇ°√≠ch a studenńõjŇ°√≠ch odst√≠nech. Do ob√Ĺvac√≠ho pokoje ńći loŇĺnice se v√≠ce hod√≠ teplejŇ°√≠ Ňĺlut√° barva, kter√° vytv√°Ňô√≠ √ļtulnou atmosf√©ru. Naopak v kuchyni ńći pracovnńõ ocen√≠te studenńõjŇ°√≠ b√≠l√© svńõtlo, kter√© podporuje koncentraci a zlepŇ°uje viditelnost.

Jak si lze re√°lnńõ pŇôedstavit jednotliv√© hodnoty barevn√© teploty svńõtla? Barevn√° teplota svńõtla se ud√°v√° v kelvinech (K). VyŇ°Ň°√≠ hodnota znamen√° bńõlejŇ°√≠, tedy studenńõjŇ°√≠ svńõtlo.

 • 800 K ‚Äď ńćerven√© svńõtlo Ňĺhav√Ĺch uhl√≠kŇĮ
 • 1 800 K ‚Äď svńõtlo sv√≠ńćky
 • 2 700 K ‚Äď tepl√© svńõtlo klasick√© Ňĺ√°rovky, ide√°ln√≠ do loŇĺnice
 • 4 000 K ‚Äď svńõtlo z√°Ňôivky, zańć√°tek z√°padu slunce
 • 6 000 K ‚Äď sluneńćn√≠ svńõtlo pŇôi dni bez oblańćnosti
 • 10 000 K ‚Äď jasnńõ modr√© nebe

Pro dokonal√© svńõteln√© efekty jsou pak urńćen√© chytr√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s moŇĺnost√≠ zmńõny RGB odst√≠nŇĮ, kter√© mohou sv√≠tit tŇôeba modr√Ĺm, ńćerven√Ĺm, nebo zelen√Ĺm svńõtlem. Sami si tak kdykoliv budete moci vytvoŇôit barevnou atmosf√©ru podle sv√©ho gusta. V√Ĺhody a nev√Ĺhody rŇĮzn√Ĺch barevn√Ĺch teplot svńõtla v√°m pŇôibl√≠Ňĺ√≠ n√°Ň° ńćl√°nek, kter√Ĺ najdete zde: Tepl√° nebo studen√°? Jakou barvu svńõtla vybrat? A prońć?

Pokrańćovat