BńõŇĺn√© LED Ňĺ√°rovky - patice GU10

BńõŇĺn√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ GU10 pozn√°te uŇĺ na prvn√≠ pohled. Maj√≠ totiŇĺ netradińćn√≠ v√°lcovit√Ĺ tvar doplnńõn√Ĺ o dvojic√≠ kr√°tk√Ĺch siln√Ĺch kol√≠ńćkŇĮ. Pr√°vńõ ty jsou kl√≠ńćov√© pro rychl√© a pevn√© uchycen√≠ Ňĺ√°rovky v obj√≠mce. M√≠sto klasick√©ho Ň°roubov√°n√≠ stańć√≠ Ňĺ√°rovku do patice GU10 zatlańćit a m√≠rnńõ pootońćit. S patic√≠ GU10...

BńõŇĺn√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ GU10 pozn√°te uŇĺ na prvn√≠ pohled. Maj√≠ totiŇĺ netradińćn√≠ v√°lcovit√Ĺ tvar doplnńõn√Ĺ o dvojic√≠ kr√°tk√Ĺch siln√Ĺch kol√≠ńćkŇĮ. Pr√°vńõ ty jsou kl√≠ńćov√© pro rychl√© a pevn√© uchycen√≠ Ňĺ√°rovky v obj√≠mce. M√≠sto klasick√©ho Ň°roubov√°n√≠ stańć√≠ Ňĺ√°rovku do patice GU10 zatlańćit a m√≠rnńõ pootońćit. S patic√≠ GU10 se lze setkat pŇôedevŇ°√≠m u podhledov√Ĺch sv√≠tidel a bodovek, kde zjednoduŇ°enou mont√°Ňĺ nejv√≠ce ocen√≠te. DalŇ°√≠ v√Ĺhodou je fakt, Ňĺe k nap√°jen√≠ nen√≠ potŇôeba 12V transform√°tor a dokonce ani zajiŇ°Ň•ovac√≠ krouŇĺek proti vypadnut√≠ Ňĺ√°rovky ze sv√≠tidla.

Prońć je dobr√© pŇôej√≠t na LED Ňĺ√°rovku?

LED Ňĺ√°rovka s patic√≠ GU10 je navrŇĺena pro osvńõtlen√≠ koupelen, kuchyn√≠, chodeb, ale klidnńõ i kancel√°Ňôsk√Ĺch prostor v podobńõ designov√Ĺch bodovek v r√°mci podhledŇĮ. Nap√°j√≠ se pŇô√≠mo ze s√≠tńõ 230 V a LED proveden√≠ st√°le ńćastńõji nahrazuje klasick√© Ňĺ√°rovky, protoŇĺe je mnohem √ļspornńõjŇ°√≠, cenovńõ dostupn√© a vynik√° vysokou sv√≠tivost√≠ i dlouhou Ňĺivotnost√≠. Ve srovn√°n√≠ s bńõŇĺn√Ĺmi Ňĺ√°rovkami proto v√Ĺraznńõ uŇ°etŇô√≠te nejen za elektŇôinu, ale tak√© v budoucnosti, jelikoŇĺ LED Ňĺ√°rovka se nemus√≠ mńõnit tak ńćasto. Jedna LED Ňĺ√°rovka LEDVANCE totiŇĺ svoj√≠ Ňĺivotnost√≠ pŇôes√°hne aŇĺ dvacet klasick√Ĺch wolframov√Ĺch Ňĺ√°rovek.

S v√Ĺbńõrem svńõtla v√°m porad√≠ tak√© n√°Ň° ńćl√°nek, kter√Ĺ najdete zde: Jak vybrat ten spr√°vn√Ĺ zdroj svńõtla?

Jak vymńõnit LED Ňĺ√°rovku s patic√≠ GU10?

Pokud se v√°m jeŇ°tńõ nedostala do ruky starŇ°√≠ halogenov√° nebo modern√≠ LED Ňĺ√°rovka s patic√≠ GU10, tak moŇĺn√° budete pŇôekvapeni jej√≠m tvarem. Samotn√© vyjmut√≠ Ňĺ√°rovky s patic√≠ GU10 prob√≠h√° pootońćen√≠m Ňĺ√°rovky proti smńõru hodinov√Ĺch ruńćińćek. ŇĹ√°rovku pŇôi tomto pohybu jemnńõ zatlańćte dovnitŇô. MŇĮŇĺe se vŇ°ak st√°t, Ňĺe kvŇĮli mal√Ĺm rozmńõrŇĮm sv√≠tidla nebude jednoduch√© Ňĺ√°rovku chytit do prstŇĮ, protoŇĺe bude vidńõt pouze jej√≠ ploch√° sv√≠t√≠c√≠ ńć√°st. V takov√Ĺch pŇô√≠padech se pouŇĺ√≠v√° univerz√°ln√≠ gumov√° pŇô√≠savka, se kterou lze Ňĺ√°rovku zachytit a n√°slednńõ otońćit.

PŇôi instalaci nov√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE je postup pouze opańćn√Ĺ. Nejprve doch√°z√≠ k vloŇĺen√≠ Ňĺ√°rovky do otvorŇĮ v obj√≠mce a n√°sleduje pootońćen√≠, tentokr√°t opańćnńõ, tedy doprava po smńõru hodinov√Ĺch ruńćińćek.

Sv√≠tivost bńõŇĺn√© LED Ňĺ√°rovky LEDVANCE s patic√≠ GU10

PŇôekvapily v√°s n√≠zk√© hodnoty pŇô√≠konu LED Ňĺ√°rovek? Pak se v√°m bude hodit srovn√°vac√≠ tabulka, d√≠ky kter√© zjist√≠te, o kolik jsou modern√≠ LED svńõtla √ļspornńõjŇ°√≠ neŇĺ klasick√© Ňĺ√°rovky se srovnatelnou sv√≠tivost√≠ (svńõteln√Ĺm tokem). Ta se vyjadŇôuje v lumenech (lm).

PŇô√≠kon klasick√© Ňĺ√°rovky PŇô√≠kon LED Ňĺ√°rovky Typick√Ĺ svńõteln√Ĺ tok
25 W 4 W 200‚Äď300 lm
40 W 6 W 400‚Äď500 lm
60 W 10 W 650‚Äď800 lm
100 W 18 W 1300‚Äď1500 lm

Barevn√° teplota svńõtla

PŇôi v√Ĺbńõru jak√©koli LED Ňĺ√°rovky je dŇĮleŇĺit√° i barevn√° teplota svńõtla. Ta se ud√°v√° v kelvinech (K) a jednotliv√© hodnoty lze pŇôirovnat k n√°sleduj√≠c√≠m svńõteln√Ĺm zdrojŇĮm:

  • 800 K ‚Äď ńćerven√© svńõtlo Ňĺhav√Ĺch uhl√≠kŇĮ
  • 1 800 K ‚Äď svńõtlo sv√≠ńćky
  • 2 700 K ‚Äď tepl√© svńõtlo klasick√© Ňĺ√°rovky, ide√°ln√≠ do loŇĺnice
  • 4 000 K ‚Äď svńõtlo z√°Ňôivky, zańć√°tek z√°padu slunce
  • 6 000 K ‚Äď sluneńćn√≠ svńõtlo pŇôi dni bez oblańćnosti
  • 10 000 K ‚Äď jasnńõ modr√© nebe

Co dalŇ°√≠ho se hod√≠ vńõdńõt o barevn√© teplotńõ svńõtla? To se dozv√≠te v ńćl√°nku na naŇ°em blogu. Najdete ho zde: Tepl√° nebo studen√°? Jakou barvu svńõtla vybrat? A prońć?

Pokrańćovat