Kolejnicov√Ĺ syst√©m osvńõtlen√≠

Objevte novou kolekci chytr√Ĺch liŇ°tov√Ĺch svńõtel v ńćern√©m nebo b√≠l√©m proveden√≠. LiŇ°ty nainstalujete na strop¬†nebo v pŇô√≠padńõ vysok√Ĺch stropŇĮ je d√≠ky speci√°ln√≠m √ļchytŇĮm povńõs√≠te do vzduchu. Kolejnice pak jednoduŇ°e propoj√≠te s flexibiln√≠m pŇô√≠sluŇ°enstv√≠m, kter√© v√°m pomŇĮŇĺe vytvoŇôit tvar, kter√Ĺ dan√° m√≠stnost vyŇĺaduje. Pońćet svńõtel, kter√° padnou pŇôesnńõ do kolejnicov√© liŇ°ty...

Objevte novou kolekci chytr√Ĺch liŇ°tov√Ĺch svńõtel v ńćern√©m nebo b√≠l√©m proveden√≠. LiŇ°ty nainstalujete na strop¬†nebo v pŇô√≠padńõ vysok√Ĺch stropŇĮ je d√≠ky speci√°ln√≠m √ļchytŇĮm povńõs√≠te do vzduchu. Kolejnice pak jednoduŇ°e propoj√≠te s flexibiln√≠m pŇô√≠sluŇ°enstv√≠m, kter√© v√°m pomŇĮŇĺe vytvoŇôit tvar, kter√Ĺ dan√° m√≠stnost vyŇĺaduje. Pońćet svńõtel, kter√° padnou pŇôesnńõ do kolejnicov√© liŇ°ty je uŇĺ jen na v√°s a samozŇôejmńõ bodov√° svńõtla mŇĮŇĺete na liŇ°tńõ libovolnńõ pohybovat a nasmńõrovat podle potŇôeby.¬†Samotn√° sv√≠tidla jsou chytr√°, takŇĺe je mŇĮŇĺete plnńõ ovl√°dat pŇôes vaŇ°i WiFi s√≠Ň• - zap√≠nat, vyp√≠nat, stm√≠vat a mńõnit odst√≠n b√≠l√©ho svńõtla (od nejchladnńõjŇ°√≠ho po nejteplejŇ°√≠).

Pokrańćovat