Slovník LED(VANCE) pojmů

Ačkoli by se mohlo zdát, že LED osvětlení je pouze modernější a energeticky účinnější náhradou klasického osvětlení, není to tak jednoduché. Ve skutečnosti mají „LEDky“ řadu vlastností a parametrů, které pro klasické nebo halogenové žárovky nebylo třeba znát. Výběr správného výrobku se tak může zdát složitější, protože abyste si sami vybrali optimální zdroj světla a nekoupili nevhodný kus, musíte znát poměrně rozsáhlou terminologii. Proto jsme se rozhodli vytvořit náš LEDový slovníček, ve kterém vám vysvětlíme všechny pojmy, které byste měli znát, než přejdete na LED osvětlení.

Amazon Alexa, či pouze Alexa, je virtuální assistent, kterého můžete ovládat pomocí hlasových povelů. Stačí pozdravit a můžete snadno komunikovat se spárovanou elektronikou či jinými spotřebiči. Od poslouchání hudby, přes rozsvícení světel až po zapnutí kávovaru, Alexa vás poslechne na slovo.

HomeKit poskytuje vlastníkům iOS and iPadOS zařízení možnost ovládat veškeré chytré spotřebiče v domě. Sdružuje tak veškerá zařízení do jedné aplikace, kde je můžete ovládat dle libosti.

Hodnota vyjádřená v kelvinech, která určuje, jak teplé nebo studené je bílé světlo. Zajímavé je, že čím vyšší je hodnota, tím chladnější je světlo. Při výběru světelného zdroje do místnosti je důležité zohlednit náladu, kterou má navodit. Světlo s barevnou teplotou nižší než 4000 K se více podobá světlu klasických žárovek a navozuje relaxační náladu. Chladnější světlo je více stimulující. V praxi se nejčastěji používají žárovky s barevnou teplotou přibližně 2700K až 7000K.

Bodovka je typ světla a často i svítidla, které je určeno k bodovému osvětlení. Paprsek světla je vyzařován ve tvaru úzkého kužele, takže úhel šíření je malý.

Označení používané na některých světelných zdrojích, které označuje, že daný světelný zdroj může pracovat s běžnými systémy stmívání. Uživatel tak může - např. pomocí knoflíku - nastavit intenzitu světla a zároveň snížit spotřebu energie odebírané ze zásuvky.

Google Assistant je virtuálním asistentem, který skrze mobilní telefon či automatizované mobilní zařízení vykonává pokyny svého majitele. Může se dokonce i zapojit do konverzace. Nejčastěji však slouží, podobně jako Alexa, ke komunikaci s vaší elektronikou a spotřebiči.

Chytré zásuvky promění jakýkoliv spotřebič ve vašem bytě na chytrý. Stačí jednoduše zapojit do zdi či prodlužovačky a spárovat s WiFi pomocí naší aplikace LEDVANCE SMART+. Nyní můžete snadno zapnout / vypnout nebo monitorovat spotřebu energie jakéhokoliv spotřebiče, a to i starších s příkonem do 2 300 W. Ovládat zde i skrze hlasové příkazy přes Google Assistant a Amazon Alexa.

Index podání barev je parametr, který určuje, jak budou objekty různých barev skutečně vypadat na denním světle při osvětlení daným světlem. Jde o to, že i teplého umělého světla lze dosáhnout tak, že ne všechny barvy budou vypadat přirozeně. Dobré zdroje světla se vyznačují vysokým indexem podání barev, který se udává jako Ra a nabývá hodnoty až 100.

Lampa je například konstrukce stojící na stole, která nám poskytuje světlo, např. skrze zašroubovanou žárovku. Pokud je však zdrojem světla LED a má podobu například přišroubovaného svítidla, nazýváme tento zdroj světla LED lampou a to, do čeho je přišroubován, je svítidlo. Svítidla jsou všechny druhy světelných zdrojů, které jsou integrovány do jejich napájení.

LED dioda je malý elektronický obvod určený k vyzařování světla. LED diody jsou energeticky mnohem účinnější než wolframová vlákna nebo plyn používaný ve výbojkách (zářivkách nebo kompaktních zářivkách). Samotný název LED je zkratkou pro "diodu vyzařující světlo" (angl. Light emmitting diode). LED diody se nejčastěji vyrábějí ze struktur na bázi křemíku.

Typ konstrukční technologie LED žárovky, u které není světelný zdroj zcela bodový. LED diody tohoto typu jsou uspořádány na tyčích, což vytváří efekt svítících celých tyčí, a tím i dojem, že lampa je jako klasická wolframová žárovka. Takto vyrobené lampy mohou být konstruovány tak, aby vyzařovaly teplé i studené světlo, ale nejčastěji se LED vlákno používá v dekorativních lampách, tzv. edisonkách, které vyzařují velmi teplé světlo o nízké intenzitě a jsou zabudovány ve velkých, často barevných stínidlech.

Lumen je jednotka světelného toku. Zjednodušeně řečeno se jedná o množství světla vyzařovaného při provozu žárovky nebo LED žárovky. Čím více lumenů, tím je světlo jasnější.

Ochranná třída IP je jinak známá jako stupeň ochrany. Určuje, jak je svítidlo nebo lampa odolná vůči vodě a prachu. Třídy ochrany proti vniknutí jsou důležité zejména v souvislosti s venkovním osvětlením, tj. osvětlením, které je vystaveno dešti. Za pozornost stojí také třídy těsnění pro osvětlení instalované v kuchyních a zejména v koupelnách. Vysoké množství vlhkosti v těchto místnostech, zejména kondenzující na chladných, např. kovových pláštích, může být pro nedostatečně vzduchotěsnou instalaci skutečnou hrozbou. Odolnost proti prachu a nečistotám je naopak důležitá především v případě průmyslových zařízení. Třídy ochrany zahrnují hodnoty jako IP33 nebo IP67. Obě číslice v označení je třeba číst odděleně. První číslice představuje odolnost proti prachu, druhá číslice odolnost proti vodě a vlhkosti.

Montážní držák světelného zdroje, který se nejčastěji používá v podhledech, ale také v různých typech bodových svítidel. Technicky se nejedná o závit, ale o držák se dvěma vodiči. Světelný zdroj se montuje tak, že se zasune a otočí o méně než 90 stupňů, čímž se zajistí v poloze připravené k použití. Svítidla s takovým držákem mají obvykle ploché stínítko.

Jmenovité množství energie, které spotřebuje žárovka během provozu. Převádí se přímo na spotřebu energie - jednoduše vynásobte příkon počtem hodin, po které je lampa v provozu, a vydělte 1000, abyste získali počet kilowatthodin, které lampa spotřebuje. Někdy se uvádí také přepočítací výkon (ekvivalent klasické žárovky), tj. výkon, který by musela mít klasická wolframová žárovka, aby svítila stejně intenzivně jako daná LED žárovka s mnohem nižším výkonem. Například 6W model se světelnou účinností 134 lm/W, který generuje 806 lumenů, je ekvivalentem klasické žárovky o příkonu přibližně 70 W, takže jeho schopnost osvětlit okolí je obdobná jako u více než 11krát výkonnější klasické wolframové žárovky.

Reflektor je typ svítidla, v případě LED diod obvykle integrovaný se zdrojem světla. Reflektory vyzařují světlo jedním směrem a jsou ideální pro osvětlení pracovních ploch, například v dílně nebo i na velkých stolech. Kromě toho se běžně používají jako venkovní osvětlení, například k osvětlení příjezdových cest u budov. Často jsou v této situaci vybaveny integrovaným automatickým spínačem, buď na základě pohybového čidla, nebo soumrakového spínače, který způsobí, že se lampa rozsvítí po setmění (ztmavnutí okolí).

RGBW je typ technologie lampy, která dokáže svítit bíle. Toto označení znamená, že bílé světlo je v daném světelném zdroji vytvářeno pomocí sady čtyř světelných diod - červené, zelené, modré a vyzařující bílé světlo. Lampy tohoto typu lze často ovládat pro změnu barvy světla selektivním stmíváním jednotlivých komponent.

Spínač osvětlení je odborný název pro prvek, který zapíná nebo vypíná světlo, například vypínač. Přepínače mohou být různých typů a různě zapojené. Některé z nich jsou bistabilní, což znamená, že je lze nastavit do jedné nebo druhé polohy (např. rozsvítit - zhasnout). Monostabilní spínače naproti tomu umožňují zapnout světlo, které se automaticky vypne, např. po určité době.

Jednotka lumen/watt, účinnost světelného zdroje. Určuje, kolik světla se získá z jednoho wattu výkonu. Čím vyšší je světelná účinnost, tím nižší může být příkon světelného zdroje, aby osvětloval místnost stejně silně. Svítidla s vyšší účinností dosahují větších úspor energie.

Prvek, často dekorativní, do kterého je namontován světelný zdroj (čili LED žárovka). V praxi se to týká všech druhů nástěnných svítidel a lustrů.

označení označující, že dané světlo umožňuje nastavení teploty barev. Zkratka je odvozena od "laditelné bílé" (angl. Tunable white) a zdroje tohoto typu jsou obvykle vyrobeny s použitím LED diod různých barev, jejichž nastavení poměru intenzity světla umožňuje měnit odstín vyzařovaného bílého světla.

Jedná se o parametr světelného zdroje, který udává, jak široce je světlo ze zdroje vyzařováno. Nabývá hodnot od několika do 360°, přičemž prakticky žádný zdroj ve skutečnosti nedosahuje plných 360°, protože část prostoru je zakryta stonkem nebo závitem. Čím menší je úhel, tím více světla je vyzařováno užším kuželem a osvětluje menší plochu. Volba úhlu je důležitá zejména při plánování dekorativního osvětlení a při osvětlování pracovních desek. Má-li být osvětlení rovnoměrné, je třeba vzít v úvahu úhel rozložení a vzdálenost světelných zdrojů od desky, aby bylo možné určit, jak hustě je třeba svítidla instalovat. Například svítidlo s úhlem rozložení 10° osvětlí kruh o průměru 0,35 m ze vzdálenosti 2 m, zatímco svítidlo s úhlem rozložení 60° umožní osvětlit kruh o průměru 2,31 m. Samozřejmě, aby se oblast jevila tak silně osvětlená, jak je, je nutné zvolit výkonnější model pro zdroj s větším úhlem rozložení.

Jednotka elektrického napětí, označovaná velkým písmenem V. V oblasti osvětlení se volty používají k označení typu elektrické instalace, pro kterou je světelný zdroj nebo svítidlo vhodné. Napětí v polské elektrické síti je 230 V, ale pomocí vhodných napájecích zdrojů se často provádí instalace na 12 V a někdy i na 24 V a pro tato napětí lze najít i světelné zdroje.

Jedná se o nejběžnější typy závitových objímek pro žárovky, kontaktní zářivky a LED žárovky.  Větší z nich je E27 (průměr 27 mm) a menší E14 (průměr 14 mm). Při výběru světelného zdroje si musíte být jisti, že bude pasovat do závitu svítidla, někdy lze použít adaptéry, které však obvykle nevypadají dobře. Stojí za zmínku, že u menších závitů jsou obvykle k dispozici menší výkony žárovek a svítidel než u závitu E27.

Technicky vzato se jedná o samonapájecí světelný zdroj, jehož světelným prvkem je vlákno. Můžeme mít například klasické nebo halogenové žárovky, ale ne skutečné LED žárovky, protože v LED diodách vlákno nenajdete. Hovorově se však používá termín "LED žárovka", který sice není správný, ale v jazyce se již vžil a často se používá pro označení vyměnitelné LED žárovky, která vyžaduje svítidlo.