Slovníček pojmů

acquiring

Výraz "acquiring" označuje obecnou službu umožnění akceptace platebních karet. Platební karty umožní přijímat, tedy akceptovat banka nebo nebankovní spolešnost s platnou licencí. Takové společnosti se říká "acquir" (čti: ekvajer).

akcie

Majetkový cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo určitého podílu firmy a dává mu právo spolurohodovat o firmě na valné hromadě. Ziskem z akcie je dividenda.

akontace

První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.

anuita

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok

asistenční služba

Služba zajišťující komplexní pomoc klientům v nouzi při okradení, úrazu apod., mezi poskytované služby například patří obstarání právních služeb, zabezpečení zvláštní zdravotní péče či zajištění opravy motorového vozidla. Asistenční služby obvykle bývají součástí cestovního pojištění a povinného ručení.

ATM (bankomat)

(automatic teller machine) bankomat - zařízení určené k výběru hotovosti prostřednictvím platební karty.

ážio

Obecně pojem ážio označuje rozdíl vzniklý mezi stanovenou hodnotou a na trhu dosaženou cenou při emisi cenných papírů, především akcií.

bankomat

Přístroj určený prioritně k vybírání hotovosti z účtu prostřednictvím platebních karet.

benchmark

Index vybraný podle zaměření fondu, který slouží k porovnání výkonnosti fondu (též srovnávací etalon)