Chytré zásuvky

ZvaŇĺujete postupnou investici do chytr√© dom√°cnosti s c√≠lem uŇ°etŇôit ve v√Ĺdaj√≠ch za energie? V tom pŇô√≠padńõ doporuńćujeme zańć√≠t n√°kupem chytr√Ĺch z√°suvek LEDVANCE, jejichŇĺ zprovoznńõn√≠ zvl√°dne √ļplnńõ kaŇĺd√Ĺ vńćetnńõ napojen√≠ na mobiln√≠ aplikaci. Co t√≠m z√≠sk√°te? Rozhodnńõ pohodl√≠, ale tak√© pomńõrnńõ komplexn√≠ pŇôehled spotŇôeby elektrick√© energie jednotliv√Ĺch zaŇô√≠zen√≠. K ńćemu chytr√©...

ZvaŇĺujete postupnou investici do chytr√© dom√°cnosti s c√≠lem uŇ°etŇôit ve v√Ĺdaj√≠ch za energie? V tom pŇô√≠padńõ doporuńćujeme zańć√≠t n√°kupem chytr√Ĺch z√°suvek LEDVANCE, jejichŇĺ zprovoznńõn√≠ zvl√°dne √ļplnńõ kaŇĺd√Ĺ vńćetnńõ napojen√≠ na mobiln√≠ aplikaci. Co t√≠m z√≠sk√°te? Rozhodnńõ pohodl√≠, ale tak√© pomńõrnńõ komplexn√≠ pŇôehled spotŇôeby elektrick√© energie jednotliv√Ĺch zaŇô√≠zen√≠.

K ńćemu chytr√© z√°suvky slouŇĺ√≠?

D√≠ky chytr√Ĺm z√°suvk√°m LEDVANCE uŇĺ nemus√≠te b√Ĺt nerv√≥zn√≠, zda jste doma nenechali omylem zapnut√Ĺ energeticky n√°rońćn√Ĺ spotŇôebińć. UmoŇĺn√≠ v√°m totiŇĺ z√≠skat dokonal√Ĺ pŇôehled o zapojen√Ĺch spotŇôebińć√≠ch, i kdyŇĺ zrovna nejste v pohodl√≠ vaŇ°eho domova. Stańć√≠ k tomu mobiln√≠ telefon, datov√© pŇôipojen√≠ a mobiln√≠ aplikace LEDVANCE SMART+.

Podobnńõ jako u vńõtŇ°iny chytr√Ĺch prvkŇĮ je i instalace chytr√© z√°suvky LEDVANCE mimoŇô√°dnńõ jednoduch√°. Stańć√≠ ji zapojit mezi klasickou z√°suvku a koncovku zvolen√©ho spotŇôebińće. Adapt√©r n√°slednńõ zap√≠n√° a vyp√≠n√° elektŇôinu dle ńćasov√©ho pl√°nu, pŇô√≠kazŇĮ chytr√© dom√°cnosti ńći podle stisku tlańć√≠tka v mobiln√≠ aplikaci. NapŇô√≠klad v√°nońćn√≠ osvńõtlen√≠ jiŇĺ nemus√≠te fyzicky neust√°le odpojovat a zapojovat ze z√°suvky, ale jednou nastav√≠te ńćasov√Ĺ pl√°n a m√°te hotovo. Je to komfortn√≠ a nav√≠c mŇĮŇĺete pŇôi spr√°vn√≠m nastaven√≠ ńćasov√Ĺch pl√°nŇĮ sn√≠Ňĺit spotŇôebu elektrick√© energie.

Druhy chytr√Ĺch z√°suvek

V nab√≠dce spoleńćnosti LEDVANCE, experta na LED osvńõtlen√≠, najdete nejen klasick√© interi√©rov√© chytr√© z√°suvky, ale tak√© chytr√© prodluŇĺovańćky nebo chytr√© z√°suvky s integrovan√Ĺm LED svńõtlem napŇô√≠klad pro snadnou nońćn√≠ orientaci dńõt√≠. Samostatnou kapitolu pak tvoŇô√≠ chytr√© z√°suvky urńćen√© pro pouŇĺit√≠ ve venkovn√≠m prostŇôed√≠. Takov√° z√°suvka je nav√≠c opatŇôena vysok√Ĺm stupnńõm kryt√≠ proti povńõtrnostn√≠m vlivŇĮm, pŇô√≠padnńõ rovnou i krytkou proti vlhkosti. Venkovn√≠ z√°suvka skvńõle poslouŇĺ√≠ pro pl√°novan√© ovl√°d√°n√≠ venkovn√≠ho osvńõtlen√≠, coŇĺ se hod√≠ i jako ochrana proti zlodńõjŇĮm v dobńõ vaŇ°√≠ dovolen√©.

Jak chytré zásuvky komunikují?

Chytr√© z√°suvky LEDVANCE vyuŇĺ√≠vaj√≠ komunikaci pomoc√≠ n√°sleduj√≠c√≠ch bezdr√°tov√Ĺch protokolŇĮ:

  • Bluetooth ‚Äď pomoc√≠ Bluetooth se telefon pŇôipoj√≠ pŇô√≠mo k chytr√©mu svńõtlu. Nemus√≠te tedy spol√©hat na Ňĺ√°dn√° dalŇ°√≠ zaŇô√≠zen√≠. Tento zpŇĮsob pŇôipojen√≠ d√≠ky tomu mŇĮŇĺete vyuŇĺ√≠t napŇô√≠klad na chatńõ nebo jinde, kde nem√°te k dispozici WiFi s√≠Ň•.
  • WiFi ‚Äď ide√°ln√≠ zpŇĮsob pro komunikaci mezi prvky chytr√© dom√°cnosti. Jednotliv√© z√°suvky se pŇôipojuj√≠ pŇôes vaŇ°i dom√°c√≠ WiFi s√≠Ň• podobnńõ jako telefony ńći notebooky. Z√°roveŇą se v dan√© s√≠ti navz√°jem vid√≠, takŇĺe si mohou napŇô√≠klad pŇôed√°vat instrukce.
  • ZigBee ‚Äď jde o speci√°ln√≠ komunikańćn√≠ rozhran√≠ nez√°visl√© na lok√°ln√≠ WiFi s√≠ti. Vlastn√≠ ZigBee s√≠Ň• funguje na tzv. mesh topologii, kdy kaŇĺd√© dalŇ°√≠ zaŇô√≠zen√≠ zvyŇ°uje dosah ZigBee s√≠tńõ v dan√©m prostoru. Nev√Ĺhodou je nutnost poŇô√≠zen√≠ centr√°ln√≠ jednotky, kter√° cel√Ĺ provoz Ňô√≠d√≠.

O moŇĺnostech pŇôipojen√≠ chytr√Ĺch prvkŇĮ LEDVANCE si mŇĮŇĺete v√≠ce pŇôeńć√≠st v naŇ°em ńćl√°nku WiFi, Bluetooth nebo ZigBee? Kterou Ňôadu chytr√©ho osvńõtlen√≠ si vybrat?

Jak se chytré zásuvky ovládají?

Jistńõ v√°s zaj√≠m√°, jak se vlastnńõ chytr√© z√°suvky LEDVANCE ovladaj√≠. Je to snadn√©, protoŇĺe k dispozici dostanete nejen zcela bezplatn√© mobiln√≠ aplikace LEDVANCE SMART+ WiFi (Android | iOS) a LEDVANCE SMART+ Bluetooth (Android | iOS), ale tak√© podporu nejzn√°mńõjŇ°√≠ch chytr√Ĺch asistentŇĮ, mezi kter√© patŇô√≠:

  • Google Assistant
  • Amazon Alexa
  • Apple HomeKit (Bluetooth z√°suvky)

V praxi to znamen√°, Ňĺe z√°suvky LEDVANCE, ale i jin√© kompatibiln√≠ prvky chytr√© dom√°cnosti, mŇĮŇĺete ovl√°dat pomoc√≠ jedin√© aplikace a souńćasnńõ i jednoduch√Ĺmi hlasov√Ĺmi pŇô√≠kazy. NapŇô√≠klad si elektrickou z√°suvku, do kter√© je zapojen√° lampińćka, pojmenujete jako Lamp. N√°slednńõ stańć√≠ vydat hlasov√Ĺ pokyn ‚ÄúAlexa, turn off the Lamp‚ÄĚ a lampińćka se vypne.

Pokrańćovat